Явор Димитров

19.06.1965-11.09.2008

Проекти

 • Началник на отдел “Платежни системи” в БНБ
  2000-2008
 • Система за брутен сетълмент в реално време RINGS
  2001-2003
 • Въвеждане на международните банкови номера IBAN
  2005-2006
 • Подготовка за присъединяване към Единната европейска платежна зона SEPA
  2007-2008
 • Клуб на ИТ мениджърите в България
  2007-2008


Накратко

Явор Димитров бе един от най-изявените специалисти в областта на платежните системи и вложи много енергия, време и усилия във внедряването на национално значими нововъведения в платежната система на България, включително и системата RINGS.

Явор бе сред основателите на Клуба на ИТ мениджърите в България. В негова памет е учредена награда в подкрепа на иновациите и младите хора.


CIO, БългарияIN MEMORIAM

На 19 юни 1965 е роден Явор Димитров - дългогодишен Началник на отдел “Платежни системи” в БНБ, който отговаря за администрирането и оперирането на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. Явор беше активен участник в създаването и промените в нормативната уредба свързана с капиталовия пазар, платежната система и хармонизирането им с европейските изисквания в тази област. Участва в множество значими проекти в банковата сфера, сред които изграждането на системата RINGS, въвеждането на международните банкови номера (IBAN), подготовката за присъединяване към единната европейска платежна зона (SEPA). За приноса му в изграждането на системата RINGS, през 2003 г. Явор Димитров е отличен със специалната годишна награда на IDG България за значим и професионално реализиран проект.

Явор Димитров беше

 • Началник на отдел “Платежни системи” в БНБ (2000-2008) ,
 • Член на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа,
 • Доктор на науките,
 • Член на УС на CIO клуб,
 • Учредител на RotarAct – София,
 • Член на Rotary Club – София,
 • Председател на Спортния клуб на БНБ.

Богатата творческа и професионална биография на Явор беше постигната с много последователен и упорит труд.

За Явор винаги ще остане споменът за един достоен живот, изпълнен с огромна всеотдайност, креативност, умения и знание.

Банковата сфера, капиталовият пазар, познатите и приятелите му загубиха нестихващата енергия на един от най-креативните, себераздаващи се в името на просперитета на България хора.