REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Покана за участие в REFA-курс

Българската стопанска камара /БСК/ има удоволствието да Ви уведоми, че набира участници за основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

Условията за участие в курса са посочени по-долу.

Заявка за участие в курса можете да попълните on-line.

Тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"
Дата: Курсът се провежда в два модула в гр. София.

Модул 1. Организация на работни системи и процеси
11.05 - 15.05.2020 и 18.05-22.05.2020 г.
Модул 2. Управление на производствени данни
01.06 - 05.06.2020 г. и 08.06-12.06.2020 г.

Всеки модул се състои от 80 учебни часа (8 учебни часа на ден по 45 минути)

Организатори БИК "Капиталов пазар" ЕООД (дъщерно дружество на БСК)
Лектори Висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA /Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие/.
Материали Пълен комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от около 800 страници.
Сертификат Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат.
Цена Цената за един участник е 1800 лева, с включен ДДС.
Храна и нощувка За сметка на участниците

Поради ограничения брой на местата и проявения предварителен интерес, записванията ще стават по реда на постъпване на заявките.

За допълнителна информация се обръщайте към нас на адрес:
София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02/980 10 86, факс 981-45-67.

 
© 1999-2020 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1301, ул. Алабин 16-20, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни